OPLOSSINGEN

Aan de slag met menu engineering? De gemiddelde besteding per couvert verhogen? Je arbeids- en inkoopkosten verlagen?  Check onze oplossingen!

Arrow Down

Financiën

Horeca Boekhouding

We koppelen met jouw boekhoudpakket

Geven je inzicht in jouw Winst- en verliesrekening, Resultatenrekening, Balans en Cashflow 

En helpen je de volgende vragen te beantwoorden:

 • Loopt de bedrijfsomzet volgens planning?
 • Blijven de bedrijfskosten binnen de begroting? Wat zijn grote uitschieters?
 • Zijn de opbrengsten en kosten omhoog gegaan of gedaald tegenover vorig boekjaar?
 • Ontwikkelt de nettowinst zich goed? Verdien ik eigenlijk geld met dat wat ik doe?
 • Ontwikkelt mijn eigen vermogen zich goed? Hoeveel bezittingen en schulden heb ik op elk moment?
 • Betalen mijn debiteuren op tijd? En in hoeverre kan ik mijn kortlopende schulden terugbetalen met de beschikbare bezittingen van mijn bedrijf?

Omzet

Horeca Omzet Verhogen

We koppelen met jouw kassa 

Geven je inzicht in jouw Omzet, Aantal couverts, Besteding per couvert, Bij- en Drankverkoop per couvert

En helpen je de volgende vragen te beantwoorden: 

 • Wat is mijn omzet ten opzichte van het budget en vorig jaar?
 • Hoe beïnvloedt het aantal couverts mijn omzet?
 • Hoe beïnvloedt de besteding per couvert mijn omzet? En hoe kan ik de besteding per couvert verhogen?
 • Wat is mijn omzet per dagdeel? En wat betekent het voor mijn concept? 

Menu Mix & Menu Engineering

Horeca kassasysteem

We koppelen met jouw kassa-, inkoop- en/of receptuurmanagementsysteem

Geven je inzicht in de Omzet, Verkochte aantallen en Brutowinstmarge per productgroepen, subgroep en product

En helpen je de volgende vragen te beantwoorden:

 • Hoe dragen productgroepen en producten bij aan mijn omzet? (Menu Mix)
 • Wat zijn mijn populairste gerechten en dranken?
 • Wat is de brutowinstmarge en margebijdrage van mijn gerechten en dranken?
 • En hoe kan ik de totale brutomarge van mijn menukaart verbeteren? (Menu Engineering)

Arbeid

Horeca Personeelsplanning

We koppelen met je kassa- en planningsysteem

Geven je inzicht in de Gewerkte Uren, productiviteit per dag en per uur, arbeidskosten per uur, percentage arbeidskosten per personeelsgroep

En helpen je de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat is mijn productiviteit per dag? En per uur? Productiviteit is het kerngetal dat het vaakst verkeerd wordt geïnterpreteerd. Zo is een hoge productiviteit vaak geen prestatiemaatstaf meer maar een doel op zich geworden. Wij plaatsen jouw productiviteit in perspectief en laten je zien wanneer een hoge productiviteit een positieve invloed heeft op je omzet en wanneer niet. Een lage ticketwaarde en een hoge productiviteit geeft bijvoorbeeld aan dat je te weinig capaciteit hebt ingepland om het maximale uit je tickets te halen.
 • Wat kost een ingepland uur en hoeveel levert het op? En op welke dagen leveren mijn uren het meest op?
 • Wat is mijn percentage arbeidskosten per dag? En hoe beïnvloeden mijn personeelsgroepen mijn percentage arbeidskosten?

Inkoop

Menu Engineering
We koppelen met jouw kassa-, receptuurmanagement- en/of inkoopsysteem Geven je inzicht in de inkoopkosten van jouw ingrediënten, het theoretisch en reëel verbruik van je ingrediënten en de verspilling per ingrediënt En helpen je de volgende vragen te beantwoorden:
 • Hoe ontwikkelen mijn inkoopkosten zich?
 • Hoe ontwikkelt mijn inkoopportfolio zich?
 • Wat is mijn theoretische kostprijs? Op basis van verkochte producten, recepturen en kostprijzen berekenen wij wat je aan ingrediënten had moeten verbruiken en wat jouw theoretische kostprijs per product is.
 • Wat is mijn werkelijke kostprijs? Op basis van verkochte producten, ingekochte ingrediënten en voorraden berekenen wij wat je aan ingrediënten verbruikt hebt en wat jouw reële kostprijs per product is.
 • Wat is mijn verspilling? Het verschil tussen je theoretische en reële kostprijs is je verspilling. Als dit verschil groter wordt dan de norm, is het belangrijk te onderzoeken hoe dat komt. Een aantal redenen voor een groter verschil zijn derving, verkeerde portionering en het niet correct bijhouden van eigen verbruik.

Benieuwd naar het proces? Via [trp_language language=”nl_NL_formal”]Werkwijze[/trp_language][trp_language language=”en_US”]Werkwijze[/trp_language] lees je precies welke stappen we uitvoeren.

ONZE KLANTEN